Kategorie

Ingredience

Produkty

Podmínky soutěže Facebook

Podmínky soutěže Facebook

Podmínky soutěže „Soutěž o balíček kosmetických novinek“. 

Facebook, Krása na míru 21.02. – 22.02. 2022

Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně a závazně upravuje.

Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od pondělí 21. 02. 2022 od 10:00 do úterý 22. 02. 2022 do 23:56 středoevropského času. Soutěž organizuje společnost JUST FOR YOU s.r.o., IČ: 03015688, se sídlem Kamenice 140, 547 01 Náchod (dále jen „pořadatel“).

Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Facebook, který provede požadovanou interakci se soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže či eventu, jakož i jejich rodinní příslušníci.

Účast v soutěži:

1) Účastník: soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech. Soutěžící napíše pod facebookový soutěžní příspěvek komentář – odpověď na otázku, jakou kosmetickou novinku chystáme buď za A)pleťové krémy, nebo za B) pleťové masky nebo za C) nové krémy na ruce.

2) Účastníci soutěže se nemohou soutěže účastnit opakovaně.

3) Vyhodnocení soutěže: 3 výherci a 3 náhradníci budou určeni na základě losování ze správných odpovědí, které proběhne dne 24. 02. v 10:00 hod.

4) Výhra v soutěži: každý výherce získá kosmetický balíček s chystanými novinkami

5) Vyhlášení výherce a předání výher: Výherci budou vylosováni 24.02.2022 v 10:00. Vylosovaný výherce bude kontaktován zprávou přes FB dne 24. 02. 2022 . Výherce si výhru převezme osobně na adrese Nádražní 219, 549 01 Nové město nad Metují v předem domluvený datum a čas nebo výhru zašle pořadatel poštou na adresu uvedenou výhercem.

6) Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.

7) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel. Kontaktní email pořadatele je info@krasanamiru.cz. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry účastníkem soutěže.

8) Na výhru nevzniká právní nárok.

9) Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž dopadla.

10) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.

Tým Krása na míru